شهرک ساحلی سیسنگان

این پروژه دارای 13000 مترمربع زمین که از یک طرف زمین دریا و طرف دیگر جاده اصلی می باشد.18 عدد ویلا دوبلکس با 250 مترمربع زیربنا چهار خوابه2 عدد ویلا تریبلکس با 500 مترمربع زیربناویلاهای تریبلکس لب دریا هستندتمامی ویلاها با پایان کار و سند می باشند