شهر تجاری مادر دزفول

پروژه شهر تجاری مادر یک طرح مردمی است که در بهترین نقطه شهر دزفول در حال اجراست و این طرح پس از اتمام نهایی به راحتی شمال خوزستان را پوشش خواهد داد.در شهر تجاری و تفریحی و فرهنگی مادر تمام امکانات مدرن و روز دنیا تعبیه شده و این رویکرد همچنان جهت افزایش کیفیت ادامه خواهد داشت.شهر تجاری مادر ۵ هزار متر فروشگاه هایپرینگ و ۱۰۰ متر سردخانه و سورتینگ میوه را دارا بوده و بالغ بر ۱۵هزار متر فضای پارکینگ دارد.در شهر تجاری مادر که بزرگترین شهر تجاری جنوب غرب کشور محسوب می‌شود ۳۰۰ واحد تجاری مستقل و بزرگترین شهربازی سرپوشیده کشور تعبیه و احداث شده است.شهر تجاری و تفریحی مادر در دو فاز به بهره برداری می‌‌رسد که در فاز اول بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه شده و در نیمه اول سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.