توجه به محیط زیست و بهره گیری از ابزار مناسب در این خصوص از مواردی می باشد که هر روز بیش از روز گذشته مورد توجه مشتریان و صاحبان صنایع قرار میگیرد.به صورتی که در اتحادیه اروپا بسیاری از محصولات و خدماتی که دوستدار محیط زیست نباشند از اقبال عمومی بسیار کمتری برخوردار هستند.در کشور عزیزمان نیز این موضوع مدنظر بسیاری از مشتریان قرار گرفته به صورتی که بخصوص در حوزه کالاها و خدمات لوکس،به یکی از فاکتورهای اصلی انتخاب بدل شده است.

گروه توسعه ارزش آرنا با شناخت درست این نیاز و تعامل و همکاری با شرکتهای مطرح جهانی در خصوص ارائه استاندارد ها و گواهی نامه های ساختمان سبز، این امکان را فراهم آورده تا سازندگان و شرکتهای ساختمانی با اصول و قواعد سازه سبز آشنا شده و با رعایت این اصول گواهی نامه سازه سبز را برای پروژه خود دریافت نمایند.

از سازمانهای مطرح جهانی که گروه توسعه ارزش آرنا در این خصوص با ایشان همکاری مینمایند میتوان به موارد زیر شاره کرد.

  •  (The Green Business Certification Inc. (GBCI
  • (The Indian Green Building Council (IGBC
  • Green Building Alliance

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی