در اصول بازاریابی  پروژه های ساختمانی این موضوع که پیام می بایست به درستی و به مخاطب درست منتقل گردد بسیار حائز اهمیت است. در انتخاب پیام می بایست دقت شود تا متناسب با هویت سازه تولید شده و بتواند جامعه مخاطب پتانسیل را تبدیل به مشتری بالفعل نماید.گروه توسعه ارزش آرنا برای این منظور دو شیوه موازی را برای مشتریان خود به اجرا در می آورد.

  • تدوین سند یکپارچه بازاریابی پروژه و بهره گیری از ابزار مختلف برای انتقال پیام سند به مخاطب
  • بهره گیری از کاتالوگ زنجیره ارزش آرنا که در آن پیام به نفیس ترین شکل ممکن و در قالب عکس به رویت مخاطبان خاص خواهد رسید.

چانچه شما نیز به دنبال پروسه بازاریابی حرفه ای پروژه ساخاتمانی خود می باشید بهتر است اصول و قواعد کلیشه ای گذشته را کنار گذاشته و با جریان جهانی مارکتینگ 360 و گروه توسعه ارزش آرنا همراه باشید.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی