تحقیقات بازار در حوزه پروژه های ساختمانی، شیوه ای کارآمد در خصوص انتخاب درست سبک ساخت و ساز و مشتریان بالقوه است و ابعاد مختلف بازار شامل شاریط کلان محیطی، شرایط درونی، وضعیت رقبا،قدرت خرید مشتریان و .. را در نظر می‌گیرد و اطلاعات مفید را گردآوری، طبقه‌بندی، پردازش و تجزیه و تحلیل می‌نماید، تا تصمیم‌گیرانِ شرکتهای ساختمانی بتوانند حضوری موثر و نتایجی موفق‌تر در عرصه رقابتی بازار داشته باشند.

تحقیقات و پژوهش‌های بازار، فعالیت‌های پژوهشی پروژه‌ها و امور طرح‌های بازاریابی را انجام می‌دهد و ارتباطات شرکت با محیط خارج را از طریق جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها بهبود می بخشد. روشن است اطلاعات حاصل از تحقیقات در کنار تجربه، شم و دانش مدیران، راهنمای ایشان در اخذ تصمیم‌های درست به شمار می آید.

با بهره گیری از خدمات تحقیقات بازار گروه توسعه ارزش آرنا قادر خواهید بود:

  • در امر تصمیم‌گیری و اجرای بهینه امور پروژه‌ها نقطه‌ای اثربخش باشید
  • ریسک فعالیتهای سازمانی تعهد شده خود به کارفرمایان را کاهش دهید
  • فرصت‌های نهفته بازار را کشف، شناسایی و به موقع به شما معرفی کنید
  • در حسن کیفیت اجرای رویدادها، بهتر از رقبای خود  عمل نمایید
  • از شرایط و وضعیت مشتریان احتمالی و فعلی خود آگاه بوده و پیشرو بازار باشید

 

توسعه ارزش آرنا با بکارگیری استاندارد “پانل‌های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهشهای اجتماعی- واژگان و الزامات خدمات” تدوین شده در این حوزه، به سطح کیفیت، روایی و پایایی پژوهش بازار، بازارسنجی و داده‌کاوی پی برده و از کاربردهای مفید و سودمند آنها در جهت پیشبرد اهداف استراتژیک سازمانی استفاده هوشمندانه را برای کارفرمایان خود به ارمغان می‌آورد.

ما  با استفاده از تکنیک‌های آماری، سنجش اطلاعات، مصاحبه و مشاهده و عملیات میدانی تحقیقات جامعی را به عنوان مزیت رقابتی فراهم آورده و با پشتوانه الگوهای علمی و مدیریتی روز می‌توانیم جهت دهی فعالیت‌های سازمانی شما را در بازه زمانی معین و با کیفیت و کارایی بالاتری انجام داده و محاسبه درستی به مشتریان ارایه نماییم.