بهره گیری از فناوری برند(برندینگ)، امروزه پارادایم غالب در همه حوزه های کسب و کار است.در سطح جهانی، این فناوری زمانی در کانون توجه قرار گرفت که متدهای ابتدایی جذب مشتری نظیر تبلیغات صرف دیگر پاسخگو و موثر نبودند و بیشتر از آنکه مفید باشند به عنوان یک ضد ارزش از جانب مشتری تلقی میشدند. خوشبختانه در چند سال گذشته مشتری ایرانی نیز آگاه شده ، به بمباران تبلیغاتی واکنش منفی نشان داده و این ابزار را به عنوان وسیله ای برای فریفتن میشناسد.

بهره گیری از فناوری برند مختص یک حوزه خاص نیست و کل ابعاد زندگی بشری را در بر میگیرد.یکی از حوزه های مهم حضور این فناوری، حضور در صنعت ساختمان است. به کمک این فناوری است که سازندگان (به ویژه در بازار ساختمان های لوکس) میتوانند برای شرکت و سازه های خود، هویت متمایز خلق نموده و طیف وسیعی از خریداران پتانسیل را به سمت پروژه هایشان هدایت نمایند.زمانی که حاشیه سود بالای ساختمان های بِرند شده و کاهش زمان خواب سرمایه برای پروسه فروش را در یک طرف و نیز سرمایه گذاری (به اشتباه خوانده میشود هزینه) لازم برای پروسه برندینگ را در طرف دیگر بگذاریم خواهیم دید رویکرد بهره گیری از فناوری برند، موثرترین رویکرد برای مقابله با رکورد، تخفیف های غیر ضرور و جلوگیری از خواب سرمایه می باشد.

گروه توسعه ارزش آرنا بنیانگذار کاربرد فناوری برند در حوزه ساختمان سازی  و برندینگ ساختمان در ایران می باشد.با ما در تماس باشید.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی