مارکتینگ یا بازاریابی مقوله ای است که از مظلوم ترین حوزه های علمی می باشد و دلیل آن ورود افراد نا آشنا و غیر متخصص به این حوزه است. ورود افرادی که بازاریابی را اجاره بیلبورد، چاپ کاتالوگ یا تبلیغ تلویزیونی میدانند به این مقوله سبب شده تا هزینه های سرسام آوری به بنگاه های اقتصادی تحمیل شده اما این هزینه، دستاورد چشمگیری برای ایشان نداشته باشد. یکی از عرصه هایی که مارکتینگ صحیح و علمی تاثیر شگرفی در موفقیت آن خواهد داشت حوزه ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی است. گروه توسعه ارزش آرنا به عنوان تنها گروه دانش بنیان ایران با مطالعه دقیق صنعت ساخت و ساز و شناخت درست نیاز های آن، سند یکپارچه بازاریابی 360 را برای پروژه های ساختمانی به صورت اختصاص تهیه می نماید.در این سند ابتدا تحقیقات بازار متناسب انجام شده و با هدف گیری درست مخاطب ، پیام های درستی را برای او ارسال می نماییم.بیگمان 99% از مسیر موقیت کمپین های تبلیغاتی تدوین این سند و تنها 1% از آن اجرای سند می باشد.در خصوص اجرا نیز گروه توسعه ارزش آرنا مجموعه ای از خبره ترین متخصصین حوزه های طراحی سایت، گرافیک، رسانه های اجتماعی،تصویربرداری، عکاسی، بازاریابی دیجیتال، چاپ، اجرا و نمایش،روانشناسی، معماری و دیگر تخصص های مرتبط را در اختیار دهد تا به مشتریان خود دانش مارکتینگ را آنطور که واقعا هست ارائه دهد.