حاصل چند سال زحمت سازندگان و پرسنل ایشان تبدیل به پروژه ای میشود که حال به مرحله افتتاح رسیده است. اقتتاح یک پروژه (Project Launch) را شاید بتوان بزرگترین نقطه عطف در مسیر تکامل ان پروژه دانست.گروه توسعه ارزش آرنا با شناخت درست از اهمیت این موضوع، برنامه ای ویژه برای افتتاح پروژه ساختمانی شما دارد.خدمات ما در این حوزه عبارتند از:

  • تدوین برنامه جامع افتتاح
  • ایجاد جریان زمزمه بازار
  • دعوت از ستارگان و مشاهیر داخلی و خارجی
  • طراحی و اجرای کمپین های ویژه تبلیغاتی
  • برگزاری برنامه های ویژه پذیرایی از مخاطبان
  • برگزاری همایش ها و مسابقات علمی جانبی
  • ایجاد صفحات ویژه اجتماعی

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی