فروش پروژه های ساختمانی در گذشته ای نه چندان دور کار ساده ای بود. دلیل آن کم بودن تعداد سازندگان و شرکت های ساختمانی، رونق بازار و نیز متناسب بودن قیمت یک واحد مسکونی،تجاری یا اداری با درآمد عموم مردم بود. بعد از بحران اقتصادی جهانی که از سال 2008 اتفاق افتاد و نیز تحریم های ناجوانمردانه علیه کشور عزیزمان، قاعده و قانون بازار مسکن عوض شد و سبب گردید تنها پروژه هایی موفق باشند که اولا مبتنی بر تحقیقات بازار و طرح توجیهی قوی ساخته شده باشند و ثانیا از اصول درست و علمی بازاریابی و  فروش برای واگذاری آنها استفاده شده باشد. بی گمان در زمانه کنونی، فروش پروژه های کلان مسکونی، تجاری و اداری از عهده مشاوران املاک خارج شده و برای موفقیت در ان می بایست بر ستون مطمئن و  علمی مهندسی فروش تکیه زد. گروه توسعه ارزش آرنا با طراحی زنجیره ارزش علمی در حوزه ارزش آفرینی پروژه های ساختمانی امکانی را فراهم آورده تا پروژه شما نیز همانند پروژه های دیگر کارفرمایان در کوتاه ترین زمان و با بیشترین سود ممکن به فروش رسد.به اصول علمی و پذیرفته شده جهانی در خصوص مهندسی فروش پروژه های ساختمانی اعتماد نموده و با گروه توسعه ارزش آرنا بنیانگذار ارزش آفرینی برای پروژه های ساختمانی در ایران در تماس باشید.