فروش مجتمع های تجاری – بخش چهار

شما در حال بازدید از وبلاگ گروه توسعه ارزش آرنا هستید.لطفا برای آگاهی از زنجیره کامل و تخصصی در حوزه برندینگ،مارکتینگ،مهندسی فروش و مدیریت بهره برداری از پروژه های ساختمانی به بخش خدمات توسعه ارزش مراجعه فرمایید.

یک فروش مجتمع های تجاریمی توانیم حداقل سه تناقض فروش مجتمع های تجاری را که در نتیجه جهانی شدن است را نام ببريم. اول اینکه، در حالی که در جهان دموکراسی در حال گسترش است، ابرقدرت جدید و غیر دموکراتیکي چون چین، رشد می کند و کارخانه توليد در جهان تبدیل مي شود. چين اكنون دارای نقش کلیدی در اقتصاد جهانی است. با وجود نفوذ روبه فروش مجتمع های تجاریدموکراسی در جهان، این کشور غنی از پول نقد، ثابت كرد که سرمایه داری هیچ الزامی به دموکراسی ندارد. جهانی شدن ممکن است اقتصاد را باز و آزاد کند. اما سیاست اینگونه نیست. انگيزه هاي سیاسی ملیت را حفظ می کند و این تناقضفروش مجتمع های تجاری، جهانی شدن است.

دوم، جهانی شدن با اینکه خواستار ادغام اقتصادی است اما اقتصاد عادلانه را ایجاد نمی کند. همان طور که جوزف استیلتس در کتاب ” جهانی شدن و ملالت های آن ” استدلال می کند فروش مجتمع های تجاری خصوصی سازی، آزاد سازی و تثبیت در نتیجه سوء مدیریت در بسیاری از کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیستی به گونه اي بوده كه عملا وضعيت اقتصادي فعلي آنان از وضعيت قبل بدتر شده. به نظر می رسد از لحاظ اقتصادی، جهانی شدن به بسیاری از کشورهای آسيب ديده کمک می کند اما همچنان در داخل همان كشور، بي عدالتي در توزیع ثروت وجود دارد. فروش مجتمع های تجاریمیلیون ها نفر ثروتمند در سراسر جهان وجود دارند. اما هند تنها بیش از 50 میلیاردر دارد. یک مدیر عامل در ایالات متحده بطور متوسط 400 مرتبه بیش از میانگین یک کارمند درآمد دارد. متاسفانه هنوز بیش از یک میلیارد نفر در جهان در حالت فقرشدید و با کمتر از یک دلار زندگی می کنند. این یک تناقض اقتصاد جهانی شدن است.

سوم، جهانی شدن، ایجاد یکنواختی نیست بلکه تنوع فرهنگی است. در سال 1996 بنجامین باربر در کتاب ” جهاد در برابر مک ” نوشت، چگونه در جهان همزمان جهانی شدن و محلی گرایی در حال شکل گیری مجدد هستند. او ادعا می کند که دو اصل محوری و متضاد در عصر ما وجود دارند: محلی گرایی و جهانی شدن. توماس فریدمن در سال 2000 در کتاب “لکسوس و درخت زیتون” در مورد سیستم برخورد، در جهانی شدن نوشت: نیروی سنتی فرهنگ، جغرافیا، سنت و جامعه بصورت لکسوس و درخت زیتون سمبل سازی شده اند. جهانی شدن، فروش مجتمع های تجاریجهانی را ایجاد کرده است در حالی که در همان زمان، فرهنگی سنتی و قدرتمند به عنوان یک متعادل کننده عمل می کند. این یک تناقض فرهنگی – اجتماعی از جهانی شدن است که تاثیر مستقیمی بر افراد و مصرف کنندگان دارد.

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی