مارکتینگ در پروژه های ساختمانی

علم مارکتینگ حوزه های متفاوتی داشته و البته هر حوزه نیز تخصص خود را نیاز دارد.اصول بازاریابی اصول ثابتی هستند اما نیاز است تا در در حوزه نسبت به بکارگیری آنها دقت نموده و این دانش را نسبت به آن حوزه کاستوماز نمود.در اولین گام از یک برنامه جامع مارکیتنگ برای یه پروژه ساختمانی، نیاز است تا متوجه شویم آیا این پروژه برای منطقه ای که در نظر گرفته شده است مناسب می باشد یا خیر.یعنی اینکه ابتدا تحقیقات بازار انجام شود و سپس نسبت به خرید زمین و شروع کار استارت زد.مدلی که در اکثر پروژه های ساختمانی ایرانی نادیده گرفته میشود.حال ممکن است سوال شود زمینی در حال حاضر موجود است برای آن چه باید کرد؟ باز هم در اصل موضوع فرقی نکرده و باید تحقیق شود چطور سازه ای برای آن منطقه مناسب است و نیاز منطقه می باشد. الگوی کلیشه ای بساز و خودش فروش میرود تغییر نموده و اوضاع و احوال چند سال اخیر مبین این موضوع می باشد.

گام بعدی در حوزه بازاریابی ساختمان و در خلال آماده شدن پروژه فراهم آوردن و تولید پیام مناسب برای مخاطبان می باشد.اجاره بیلبورد و چاپ کاتالوگ البته خوب است اما بخش کوچکی از کار است.گوش و چشم مردم از این پیام های کلیشه ای پر است و اگر تمام تخم مرغ های خود را در این وسایل ابتدایی سرمایه گذاری منیم مسلما بازنده فرایند مارکتینگ خواهم بود.

گام بعدی بررسی الگوی انتشار پیام است. این کار را اصطاحا ممیزی بازاریابی یا marketing audit میگویند و وظیفه آن این است که بررسی شود آیا مسیری که در حال طی طریق آن هستیم درست است یا خیر!ضرب المثل قدیمی میگوید جلوی ضرر را هر وقت بگیریم منفعت است! ممیزی برنامه بازاریابی ساختمان این کمک را به ما میکند تا در صورت وجود مشکل در پروسه تولید و انتشار پیام آن را شناسایی نموده و نسبت به رفع آن اقدام نمود.