مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش سوم

بر عکس مفهوم فروش، مفهوم بازاريابي داراي نگاهي از بيرون به داخل است. اين مفهوم با يک بازار کاملا تعريف شده آغاز ميگردد،روي نيازهاي مشتريان تاکيد دارد، کليه فعاليتهاي بازاريابي را هماهنگ ميکند که به نحوي مشتريان را متاثر ميسازد و با تامين رضايت مشتريان، سود مي آفرينند.

مفهوم بازاريابي اجتماعي بر اين پايه استوار است که هر سازمان بايد نخست نيازها، خواسته ها  و منافع بازارهاي هدف خود را تعيين کند ؛سپس در مقايسه با رقبا اين نياز ها و خواسته ها را به صورت کارآمد تر و موثر تري تامين کند به نحويکه بقا و بهبود رفاه مشتري و جامعه هر دو فراهم گردد. مفهوم بازاريابي اجتماعي از جمله جديدترين مفهوم از مفاهيم پنجگانه فلسفه مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی است

در اين نظام اولويت اصلي و اساسي با مقتضيات بنگاه است و باتوجه به آن مقتضيات يا کالائي توليد ميشود و يا نميشود و اصولا بنگاه کالائي را توليد ميکند که با توجه به منابع موجود ساخت آن مقرون به صرفه باشد. در اين نظام تلاش موسسه براي توليد کالاي بهتر  با هزينه کمتر است و بررسي بازار و تحقيقات بازاريابي فقط براي شناسائي واکنشهاي مصرف کننده نسبت به کالاهائي است که قبلا توليد و توزيع شده است.

به حداکثر رساندن مصرف

بسياري از مديران واحدهاي اقتصادي بر اين باورند که وظيفه بازاريابي بايد به حداکثر رساندن مصرف باشد که به نوبه خود توليد،اشتغال و ثروت را به حداکثر ميرساند.

—به حداکثر رساندن رضايت مشتري

بنا بر اين نظر هدف سيستم بازاريابي به حداکثر رساندن رضايت مشتري است و نه فقط افزايش کمي مصرف.

—به حداکثر رساندن حق انتخاب

بعضي از بازاريابان بر اين باورند که هدف سيستم بازاريابي بايد به حداکثر رساندن تنوع کالا و حق انتخاب مصرف کننده باشد

—به حداکثر رساندن کيفيت زندگي

بسياري از مردم بر اين باورند که هدف سيستم بازاريابي بايد ارتقاء کيفيت زندگي باشد. البته اين امر فقط محدود به کيفيت،کميت،موجود بودن و هزينه کالا نيست بلکه کيفيت فيزيکي و فرهنگي محيط زيست را نيز شامل ميشود.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی