مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش دوازدهم

تولد، مقام فرد را در زندگی تعیین می کرد و در همة آنها اقتصاد نامتمرکز بود، به نحوی که هر ناحیه و محله بیشترین قسمت مایحتاج اش را خود فراهم می کرد. موارد استثناء نیز دیده می شد، اما هنوز در هیج کجا که بتوان به درستی تمدن صنعتی  اش نامید به چشم نمی خورد. بنابراین می توانیم تا قرن 17 از جهان موج اولی سخن بگوییم.

جوامع موج اول انرژی شان را از نیروی عضلانی حیوان و انسان یا از خورشید و باد و آب می گرفتند. درختان جنگل-ها را برای طبخ و ایجاد گرما قطع می کردند. آسیاب های بادی در مزارع بودند و حیوانات گاوآهن را می کشیدند. بنابراین همة جوامع موج اول از منابع انرژی که احیاشدنی بود بهره  برداری می کردند.

هر کجا که کشاورزی رواج یافت مردم به زندگی در خانواده های بزرگ چند نسلی تمایل پیدا می کردند که متشکل از عمو- دایی، عمه- خاله، اقوام، زن و شوهر، مادربزرگ و پدربزرگ بود که همگی زیر یک سقف به سر می بردند و به صورت یک واحد تولید اقتصادی باهم کار می کردند. خانواده ایستا بود و گویی ریشه در خاک داشت. کار اکثراً در خانه یا در مزارع انجام می شد و افراد خانوار به اتفاق یک واحد اقتصادی را تشکیل می دادند. زندگی شغلی و زندگی خانوادگی در یکدیگر ادغام شده بود. خانوادة گسترده با داشتن مسئولیت خویشاوندان سالخورده و بیمار و معلول بر دوش خود و داشتن عدة زیادی کودک قادر به هیچ گونه تحرکی نبود.

در جوامع موج اول کالاها طبیعتاً با دست ساخته می شد و از هر پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیی به طور معمول در هر زمان یک عدد تولید می شد. توزیع نیز به همین منوال انجام می گرفت.

در کل کشاورزی یک تمدن فضای محدود به وجود آورده بود، که با ظهور تمدن موج دوم پایه های آن متزلزل شده و رو به زوال گذاشت.

موج دوم

سیصد سال قبل، در طول کم و بیش نیم قرن انفجاری رخ داد که امواج آن سراسر کرة زمین را به لرزه در آورد، جوامع در هم ریخت و تمدنی به تمامی نوین خلق کرد. این انفجار «انقلاب صنعتی» بود. نیروی جزر و مد غول-آسای آن با تمامی نهادهای گذشته تصادم کرد و شیوة زندگی میلیون ها انسان را دگرگون ساخت. نظام صنعتی چیزی بیش از دودکش ها و خط تولید کارخانه ها و تولید انبوه بود. یک نظام اجتماعی غنی و چند وجهه ای را تشکیل می داد که بر تمام جنبه های زندگی اثر گذارد و در همة خصایص گذشته موج اول را مورد حمله قرار داد.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی