گروه توسعه ارزش در اردیبهشت ماه سال 1386 شکل گرفته است. این گروه با هدف ارائه پاسخ کارا و موثر در خصوص زنجیره ارزش هویت سازی، ساخت و فروش پروژه های ساختمانی اعم از تجاری،اداری و مسکونی ایجاد شده است.ارزش های اصلی ارائه شده این گروه به مشتریان خود عبارتند از:

  • ارائه زنجیره کاملی از خدمات مربوطه
  • بکارگیری دانش روز جهانی در حوزه های برندینگ، بازاریابی،حقوقی،معماری،مدیریت پروژه،روانشانسی و …
  • استفاده از متخصصین مجرب هریک از حوزه های تخصصی
  • ایجاد ارتباط موثر بین سازندگان و جامعه مخاطب پتانسیل
  • ایجاد ارزش افزوده 1.4 برابری برای پروژه های ساختمانی به نسبت ارزش واقعی
  • جلوگیری از خواب سرمایه سازندگان و طولانی شدن فرایند فروش واگذاری
  • جذب سرمایه گذاران خارجی برای پروژه های ساختمانی داخلی
  • تدوین طرح های توجیهی قوی برای پروژه های پتانسیل