مطالب توسط admin

مدیریت بهره برداری مجتمع های تجاری و مجتمع های اداری

پس از پروسه فروش مجتمع های کلان اداری و تجاری و حتی مسکونی یکی از مواردی که بسیار مهم می باشد مدیریت بهره برداری از آنها می باشد.چنانچه یک مجتمع اداری، تجاری یا مسکونی بخواهد هویت خود و سازنده خود را حفظ نموده و برند خود و سازنده اش را ارتقا دهد نیاز دارد تا […]

فروش مجتمع های تجاری

فروش پروژه های تجاری یکی از مواردی است که بسیاری از سازندگان به چگونگی موفقیت و پیروزی در آن می اندیشند.در گذشته نه چندان ذور (شاید ده سال گذشته) عبارتی تحت عنوان مهندسی فروش  ساختمان، برنامه استراتژیک فروش واحد های تجاری یا برنامه جامع بازاریابی و فروش برج های مسکونی وجود نداشت اما با افزایش […]