مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان- بخش هشتم

ایده یابی و ایده زایی: شرکت باید براي یافتن ایده هاي پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید، منابع تامین ایده هاي خود را تا حد زیادي توسعه دهد. مهمترین منابع تامین ایده هاي جدیدعبارتند از:

 • منابع داخلی: استفاده از فکر دانشمندان، مهندسان، کارکنان تولید، فروشندگان شرکت و. ..
 • مشتریان
 • رقبا
 • توزیع کنندگان و فروشندگان
 • دیگر منابع: شامل روز نامه هاي تجاري، نمایشگاهها، سمینارها، سازمانهاي دولتی، مشاوران جدید تولید، مخترعان، سازمانهاي تبلیغاتی، شرکتهاي تحقیقاتی و. . .

تصفیه ایده ها: در این مرحله شرکت باید از دو نوع اشتباه اجتناب کند: اشتباه اول زمانی اتفاق می افتد که یک ایده خوب را رد کند. اشتباه دوم زمانی اتفاق می افتد که یک ایده ضعیف را براي پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید انتخاب و روي آن سر مایه گذاري کند.

توسعه و آزمایش مفهوم: پس ازتصفیه ایده ها باید آنها را به مفهوم هاي پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی تبدیل کنیم. تشخیص بین ایده پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی، مفهوم پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی، تصویر یا ذهنیت پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی اهمیت بسیاري دارد. در حقیقت ایده پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی تصور در باره پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیی است که شرکت فکر می کند می تواند به بازار عرضه کند. مفهوم پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی شرح دقیقی در مورد ایده مزبور است که با عباراتی قابل فهم براي مشتریان بیان می شود. تصویر یا ذهنیت پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی تجسم و برداشتی است که مصرف کنندگان از پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی دارند. آزمایش پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی در مورد گروه خاصی از مشتریان هدف که با توجه به مفاهیم پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی انتخاب شده اند انجام نی شود. می توان مفهوم ها را به طور سمبولیک یا فیزیکی نشان داد. در این مرحله استفاده از یک کلمه یا عکس کفایت می کند؛اگر چه بهتر است که بر جنبه هاي فیزیکی بیشتر تاکید شود.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان- بخش هفتم

چند راه براي تشخیص جدید بودن پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی وجود دارد:

 1. تارگی در مقایسه با پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی موجود
 2. تازگی بنا برشرایط قانونی: بعضی از کشور ها پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی را تا شش ماه پس از توزیع، پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید تلقی می کنند.
 3. تازگی از نظر شرکت
 4. تازگی از نظر مصرف کننده

فرایند توسعه پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید

هر شرکت به دو روش می تواند پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید به دست آورد:

 1. مالکیت که از طریق خرید شرکت دیگر، گفتن حق امتیاز انحصاري یا اجازه تولید پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی شرکت دیکر یا فرد دیگر صورت گیرد
 2. استفاده از بخش هاي بازاریابی و تحقیق و توسعه شرکت که به منظور تاکید بر ایجاد پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید است. البته به دلایل مختلف ممکن است در آینده موفقیت شرکت در توسعه پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید مشکلتر باشد؛از جمله:
 • کم بودن ایده هاي مهم در مورد پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید
 • بازارهاي خردشده
 • رشد سریع محدودیت هاي قانونی و اجتماعی
 • گرانی فرایند تولید پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی جدید
 • کمبود سرمایه
 • کوتاه بودن عمر پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی موفق

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

مصاحبه بولتن نیوز با جناب آقای دکتر عصاریها

متن مصاحبه

گروه توسعه ارزش آرنا گروهی پیشرو در حوزه بازاریابی و فروش پروژه های کلان ساختمانی در ایران می باشد که پاردایم جدیدی را در خلق ارزش افزوده برای سازندگان و شرکتهای ساختمانی ایجاد نموده است. به گفته جناب آقای دکتر عصاریها (مدیر گروه توسعه ارزش آرنا) در رویکردهای سنتی، ابتدا یک پروژه ساختمانی به اتمام می رسید و سپس با کمک مشاورین املاک و به سهولت به فروش میرفت اما پس از بحران اقتصادی جهانی سال 2008 و نیز رکود شدید بازار مسکن در ایران، این رویکرد سنتی دیگر کارکردی نداشته و وجود انبوهی از پروژه های خالی و به فروش نرسیده تاییدی بر این مسئله است.

در پاردایم نوین و در رویکرد توسعه ارزش، زنجیره ارزش کاملی از فرایندهای تدوین طرح توجیهی، اقتصاد مهندسی، مدیریت ریسک، تحقیقات بازار، برندینگ، مارکتینگ، تبلیغات، مهندسی فروش و نیز مدیریت بهره برداری به سازندگان و شرکتهای ساختمانی ارائه میگردد. در این پارادیم ، سازه مطابق با نیاز جامعه هدف ساخته شده و هویت برند سازه متناسب با ایشان تدوین میشود. متناسب با برند سازه، پروسه مارکتینگ 360 و انتقال پیام صورت گرفته و به همین دلیل جامعه مخاطب به درستی واکنش نشان داده و نسبت به انجام فرایند خرید اقدام می نماید.

گروه توسعه ارزش آرنا با همین رویکرد و بازاریابی تخصصی ساختمان قادر است پروژه های کلان به اتمام رسیده را نیز با حداکثر ارزش افزوده و در کوتاه ترین زمان ممکن به فروش برساند.

مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان- بخش ششم

آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی ترکیبی است از پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات و خطوط پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی که به نحوي موازنه شده اند تا شرکت در عین حال که نیازهاي بازار هدف را تامین می کند به اهداف سوددهی خود نیز نایل شود.

در این جا لازم است به تعریف برخی از اصطلاحات بپردازیم.

آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی: عبارت است از مجموعه پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات تولیدي شرکت که براي فروش عرضه می شود.

خط پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی: عبارت است ازگروهی از پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات مربوط به هم که یا داراي ویژگی هاي فیزیکی و موارد استفاده مشابه بوده، یا مجموعا از آنها استفاده می شود.

عرض و عمق پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی: ساختار آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی شرکت داراي عرض و عمق است. عرض آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی نشان دهنده تعدادخطوط پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات عرضه شده در بازار است.

سنجش عرض آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی به تعیین محدودیت هاي خطوط پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی بستگی دارد. عمق آمیخته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی نشان دهنده ي تعداد پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیاتی است که در رنگ ها، اندازه ها و قیمت ها و با کیفیت هاي مختلف در خطوط پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی وجود دارد.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش پنجم

به فرآيند طبقه بندي مشتريان به گروه هائي با خصوصيات و نيازها يا رفتار مختلف را تقسيم بازار گويند. يک قسمت بازاراز مصرف کنندگاني  تشکيل ميشود که نسبت به مجموعه اي از محرکهاي بازاريابي از خود پاسخ مشابهي نشان مي دهند.

مصرف کنندگان را ميتوان بر اساس عوامل ذيل تقسيم کرد :

-عوامل جغرافيائي(منطقه، شهر)

-عوامل جمعيت شناختي(جنس، سن، درآمد،تحصيلات)

-عوامل روان شناختي(طبقه اجتماعي)

-عوامل رفتاري( نرخ مصرف، مزاياي مورد انتظار و اوقات خريد )

بدين ترتيب براي ارزيابي جذابيت قسمتي از بازار در مقام يک فرصت بازاريابي بايد خصوصيات جغرافيائي، معيت شناختي، رفتاري. ساير ويژگيهاي هر قسمت بازار مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.

پس از اينکه يک شرکت قسمتهاي مختلف بازار را بررسي کرد نوبت ورود به يک قسمت يا بيشتر بازار ميرسد. يک شرکت با توجه به منابع و مهارتهاي محدود خود، تصميم ميگيرد به يک قسمت يا قسمتهاي اندک ولي مخصوص بازار وارد شود.

جايگاه يک کالا مکاني است که آن کالا در مقايسه با کالا هاي رقيب در اذهان مصرف کنندگان اشغال ميکند.  جايگاه يابي در بازار براي يک کالا عبارتست از اشغال يک مکان  روشن، مشخص و مطلوب در اذهان مصرف کنندگان هدف نسبت به کالاي مشابه. بدين ترتيب بازاريابان براي کالاهاي خود جايگاهي طراحي ميکنند که نسبت به کالاهاي مشابه برجسته تر باشد.

-اطمينان حاصل نمائيد كه در تمام مراحل –از دپارتمان بازاريابي تا اراائه خدمت-بازاريابي صورت ميگيرد.

-در ارائه خدمات انعطاف پذير بوده و در صورت امكان با توجه به نياز مشتريان به ارائه خدمت پرداخته و طبق سفارش آنان اقدام نماييد.

-كارمندان با كفايت را استخدام نموده ؛ به آنان آموزشهاي لازم را داده و ارتباط خوبي  با آنان برقرار نمائيد.  نگرش و نوع رفتار كارمندان كليد كيفيت خدمات و وجه تمايز شما از ساير رقبا خواهد شد.

-تلاش نمائيد مشتريان فعلي بيشتر از خدمات شما استفاده نموده  يا از پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات جديد استقبال نمايند.

-امكان رسيدگي سريع به مشكلات و شكايات مشتريان را فراهم نمائيد.

-از فناوري جديد براي ارائه خدمات بهتر با هزينه كمتر بهره برداري نمائيد.

-بمنظور متمايز نمودن نوع خدمات خود از ساير رقبا از نام تجاري استفاده نمائيد.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش چهارم

فرآيند مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی

در مديريت،فرآيند بمعني جريان هماهنگ و پيوسته جمع آوري اطلاعات، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و استنباط از آنها و بالاخره اخذ يک نتيجه منطقي از عمليات پردازش است.

در بازاريابي که از زير مجموعه هاي مديريت بازرگاني است، فرآيند مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی بمعني يک جريان هماهنگ و پيوسته تحقبقات بازاريابي، تعيين اهداف بلند مدت (اجرائي)،برنامه ريزي فعاليتهاي بازاريابي در زمينه هاي توليد، توزيع،پيشبرد فروش،بسته بندي، خدمات پس از فروش و. .. براي رسيدن به اهداف و بالاخره نظارت و ارزشيابي و بحث و نقد استراتژيها، برنامه هاي اجرائي و ديگر حرکات و تصميماتي است که در طول فرآيند صورت گرفته و باعث موفقيت يا شکست برنامه هاي اجرائي شده است.

فرآيند مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی شامل تجزيه و تحليل فرصتهاي بازار، انتخاب بازارهاي هدف، تهيه ترکيب عناصر بازاريابي و اداره تلاشهاي بازار است که در ادامه توضيح داده ميشوند.

هر شرکتي بايد توانائي تشخيص فرصتهاي جديد بازار را داشته باشد.  هيچ شرکتي نميتواند به پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات و بازارهاي فعلي خود براي هميشه وابسته باشد.  محيط پيچيده و در حال تغيير، همواره فرصتها و تهديدهاي جديدي را به همراه دارد.  شرکت بايد دائما محيط و مشتريان را زير نظر داشته باشد بطوريکه از تهديدها مصون ماند و از فرصتهاي پيش آمده نهايت استفاده را بعمل آورد.

تمام فرصتها براي يک شرکت مطلوب نيستند.  يک فرصت بازاريابي بايد با منابع و اهداف شرکت تناسب داشته باشند. هنگام تجزيه و تحليل فرصت هاي بازار از طريق فرآيند مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی،مديران به اطلاعات زيادي نيازمندند.  اين نيازهاي اطلاعاتي بيشتر در مورد مصرف کنندگان و نحوه تصميم گيريهاي خريد آنها است.

يک شرکت براي يک پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی بالقوه جديد بازارهاي موجود را بررسي ميکند.  براي تخمين اندازه فعلي بازار شرکت بايد کالاهاي رقيب را بشناسد و برآوردي از فروش اين کالاها بدست آورد و آنگاه نسبت به بزرگ و کافي بودن حجم اين بازارها اطمينان حاصل کند. رشد بازار در آينده نيز اهميت دارد.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

مفاهیم بازاریابی و تبلیغات در صنعت ساختمان – بخش سوم

بر عکس مفهوم فروش، مفهوم بازاريابي داراي نگاهي از بيرون به داخل است. اين مفهوم با يک بازار کاملا تعريف شده آغاز ميگردد،روي نيازهاي مشتريان تاکيد دارد، کليه فعاليتهاي بازاريابي را هماهنگ ميکند که به نحوي مشتريان را متاثر ميسازد و با تامين رضايت مشتريان، سود مي آفرينند.

مفهوم بازاريابي اجتماعي بر اين پايه استوار است که هر سازمان بايد نخست نيازها، خواسته ها  و منافع بازارهاي هدف خود را تعيين کند ؛سپس در مقايسه با رقبا اين نياز ها و خواسته ها را به صورت کارآمد تر و موثر تري تامين کند به نحويکه بقا و بهبود رفاه مشتري و جامعه هر دو فراهم گردد. مفهوم بازاريابي اجتماعي از جمله جديدترين مفهوم از مفاهيم پنجگانه فلسفه مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش پروژه های ساختمانی است

در اين نظام اولويت اصلي و اساسي با مقتضيات بنگاه است و باتوجه به آن مقتضيات يا کالائي توليد ميشود و يا نميشود و اصولا بنگاه کالائي را توليد ميکند که با توجه به منابع موجود ساخت آن مقرون به صرفه باشد. در اين نظام تلاش موسسه براي توليد کالاي بهتر  با هزينه کمتر است و بررسي بازار و تحقيقات بازاريابي فقط براي شناسائي واکنشهاي مصرف کننده نسبت به کالاهائي است که قبلا توليد و توزيع شده است.

به حداکثر رساندن مصرف

بسياري از مديران واحدهاي اقتصادي بر اين باورند که وظيفه بازاريابي بايد به حداکثر رساندن مصرف باشد که به نوبه خود توليد،اشتغال و ثروت را به حداکثر ميرساند.

—به حداکثر رساندن رضايت مشتري

بنا بر اين نظر هدف سيستم بازاريابي به حداکثر رساندن رضايت مشتري است و نه فقط افزايش کمي مصرف.

—به حداکثر رساندن حق انتخاب

بعضي از بازاريابان بر اين باورند که هدف سيستم بازاريابي بايد به حداکثر رساندن تنوع کالا و حق انتخاب مصرف کننده باشد

—به حداکثر رساندن کيفيت زندگي

بسياري از مردم بر اين باورند که هدف سيستم بازاريابي بايد ارتقاء کيفيت زندگي باشد. البته اين امر فقط محدود به کيفيت،کميت،موجود بودن و هزينه کالا نيست بلکه کيفيت فيزيکي و فرهنگي محيط زيست را نيز شامل ميشود.

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

مفاهیم بازاریابی در صنعت ساختمان- بخش دوم

فعاليتهاي بازاريابي سازمانها تحت مفاهيم پنج گانه اي اداره ميشوند.  اين مفاهيم عبارتند از :

مفهوم توليد

در مفهوم توليد فرض بر اين است که مشتريان نسبت به کالاهائي نظر مساعد خواهند داشت که اولا موجود بوده و ثانيا داراي قيمت مناسبي باشند.  بنابراين مديريت وظيفه بهبود توليد و توزيع را بر عهده دارد.

در دو وضعيت مختلف مفهوم توليد فلسفه مفيدي محسوب ميشود. حالت اول وقتيکه تقاضا براي کالا از عرضه آن پيشي گيرد. حالت دوم وقتيکه هزينه توليد کالا زياد است و افزايش کارائي براي ماهش هزينه ها لازم بنظر ميرسد.

مفهوم پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی

بر اساس اين مفهوم مشتريان خواهان پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیاتي هستند که از بهترين کيفيت و کارائي برخوردار باشند. بر مبناي اين اصل سازمان بايد منابع خود را به بهبود پيوسته پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی اختصاص دهد. مفهوم پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونی ميتواند به بيماري ” نزديک بيني بازاريابي ” منجر گردد.

مفهوم فروش بر اين پايه استوار است که مشتريان مقداري کافي از پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات شرکت را نخواهند خريد،مگر آنکه براي فروش و تبليغات  و ترفيعات فعاليتهاي چشمگيري صورت پذيرد. در اين روش ريسک بالاست . در اينجا فروش نقشي اساسي دارد و رضايت مشتري در مرتبه دوم اهميت است. اين مفهوم عملا در مورد پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیات ناخواسته تجربه شده است، پروژه های ساختمانی شامل مجتمع های تجاری، مجتمع های اداری و مجتمع های مسکونیاتي که بطور معمول خريداران به آن نمي انديشند.

در مفهوم بازاريابي اعتقاد بر اين است که نيل به اهداف سازماني به تعيين و تعريف نيازها و خواسته هاي بازار هدف و تامين رضايت مشتريان به نحوي مطلوب تر و موثر تر از رقبا بستگي دارد.  بسياري از شرکتهاي معروف و موفق اين مفهوم را پذيرفته اند

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی

مفاهیم بازاریابی در صنعت ساختمان- بخش اول

مفهوم معامله ما را به مفهوم بازار هدايت ميکند.  به مجموعه اي از خريداران بالقوه و بالفعل يک کالا، بازار اطلاق ميشود.  به عبارت ديگر تعريف بازار عبارتست از ” محلي براي مبادلات بالقوه ” اندازه بازار به تعداد افرادي بستگي دارد که :1) به محصول به معنی عام يا شيء مورد نظر علاقه مندند،2)حاضرند منابع لازم را براي بدست آوردن محصول مبادله کنند.

براي تشکيل هر بازار بايد چهار عامل ذيل وجود داشته باشد :

 • —مصرف کننده يا تقاضا کننده
 • —نياز يا احتياج
 • —قدرت خريد
 • —عرضه کننده يا توليد کننده

يک بازار ميتواند حول محور کالا، خدمت و يا هر چيز با ارزش ديگر تشکيل شود.

-بازار فروشنده و بازار خريدار:

بازار فروشنده بازاريست که در آن فروشندگان داراي قدرت بيشتري هستند و خريداران بايد بعنوان بازارياب از خود فعاليت بيشتري نشان دهند. در مقابل در يک بازار خريدار، خريداران داراي قدرت بيشتري هستند و در اينجا از فروشندگان انتظار ميرود به عنوان بازارياب تلاش بيشتري بعمل آورند. در اوايل سالهاي 1950 عرضه کالا رشدي بيش ار تقاضا داشت. اکثر بازار ها به بازار خريداران تبديل شد و تلاش فروشندگان براي يافتن خريداران بسيار نمايان مينمود.

بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی)

بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی) عبارتست از تجزيه و تحليل، سازماندهي،برنامه ريزي و کنترل عوامل موثر در مشتري، خط مشي ها و عمليات شرکت بمنظور ارضا ء احتياجات و خواست گروه برگزيده اي از مشتريان در ازاء بردن سود.بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی) مجموعه اقداماتي است که بمنظور ايجاد يک واکنش مطلوب در مخاطبين مورد نظر، در خصوص کالا، خدمت و يا هر چيز ديگري صورت ميگيرد.

مديريت بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی) عبارتست از ” تجزيه و تحليل، طرح ريزي،اجراو کنترل برنامه هاي تعيين شده براي فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهاي مورد نظر بمنظور دستيابي به هدفهاي سازمان

مديران بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی) عبارتند از :

مديران فروش، فروشندگان، مديران تبليغات،کارکنان تبليغات پيشبرد فروش،محققين بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی)، مديران محصولات، کارشناسان قيمت گذاري و ديگران.

وظايف مديريت بازاریابی و مارکتینگ در صنعت ساختمان سازی ( پروسه فروش مجتمع های تجاری، فروش مجتمع های اداری و فروش مجتمع های مسکونی) شامل موارد ذيل ميباشد:

الف-ايجاد تقاضا براي محصولات سازمان

ب-منظم کردن سطح تقاضا و زمانبندي آن

ج- ارائه مشخصات تقاضا براي دستيابي به اهداف سازمان

 

فروش مجتمع های تجاری

 بهره برداری از مجتمع های تجاری

 پیش فروش مجتمع های تجاری

 فروش مجتمع مسکونی

مارکتینگ در پروژه های ساختمانی

علم مارکتینگ حوزه های متفاوتی داشته و البته هر حوزه نیز تخصص خود را نیاز دارد.اصول بازاریابی اصول ثابتی هستند اما نیاز است تا در در حوزه نسبت به بکارگیری آنها دقت نموده و این دانش را نسبت به آن حوزه کاستوماز نمود.در اولین گام از یک برنامه جامع مارکیتنگ برای یه پروژه ساختمانی، نیاز است تا متوجه شویم آیا این پروژه برای منطقه ای که در نظر گرفته شده است مناسب می باشد یا خیر.یعنی اینکه ابتدا تحقیقات بازار انجام شود و سپس نسبت به خرید زمین و شروع کار استارت زد.مدلی که در اکثر پروژه های ساختمانی ایرانی نادیده گرفته میشود.حال ممکن است سوال شود زمینی در حال حاضر موجود است برای آن چه باید کرد؟ باز هم در اصل موضوع فرقی نکرده و باید تحقیق شود چطور سازه ای برای آن منطقه مناسب است و نیاز منطقه می باشد. الگوی کلیشه ای بساز و خودش فروش میرود تغییر نموده و اوضاع و احوال چند سال اخیر مبین این موضوع می باشد.

گام بعدی در حوزه بازاریابی ساختمان و در خلال آماده شدن پروژه فراهم آوردن و تولید پیام مناسب برای مخاطبان می باشد.اجاره بیلبورد و چاپ کاتالوگ البته خوب است اما بخش کوچکی از کار است.گوش و چشم مردم از این پیام های کلیشه ای پر است و اگر تمام تخم مرغ های خود را در این وسایل ابتدایی سرمایه گذاری منیم مسلما بازنده فرایند مارکتینگ خواهم بود.

گام بعدی بررسی الگوی انتشار پیام است. این کار را اصطاحا ممیزی بازاریابی یا marketing audit میگویند و وظیفه آن این است که بررسی شود آیا مسیری که در حال طی طریق آن هستیم درست است یا خیر!ضرب المثل قدیمی میگوید جلوی ضرر را هر وقت بگیریم منفعت است! ممیزی برنامه بازاریابی ساختمان این کمک را به ما میکند تا در صورت وجود مشکل در پروسه تولید و انتشار پیام آن را شناسایی نموده و نسبت به رفع آن اقدام نمود.