در باور بسیاری از فعالان حوزه ساختمان، فروش یک مجتمع مسکونی، مجتمع اداری یا مجتمع تجاری آخرین مرحله ای است که می بایست صورت گیرد.اما واقعیت آن است که فروش یک پروژه تنها بخشی از پروسه برندینگ سازه و سازنده می باشد.زیرا اگر نظارت درستی در ادامه صورت نگیرد هویت برندی که از قبل برای پروژه در نظر گرفته شده بود زیر سوال رفته و با گذشت زمان به فراموشی سپرده میشود.گروه توسعه ارزش آرنا تنها گروه دانش بنیان ایرانی می باشد که در حوزه تخصصی مدیریت بهره برداری ورود نموده و طیف کاملی از خدمات این حوزه را به مشتریان خود ارائه می نماید.خدمات مدیریت بهره برداری گروه توسعه ارزش آرنا عبارتند از :

  • خدمات حوزه حقوقی
  • خدمات حوزه امنیت
  • خدمات حوزه نظافت و بروز آوری
  • خدمات حوزه مالی
  • خدمات حوزه مدیریت پارکینگ
  • خدمات حوزه منابع انسانی شامل جذب و آموزش
  • خدمات حوزه سبد گذاری واحد ها
  • خدمات حوزه مرکز رضایت مشتریان

فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های اداری

پیش فروش مجتمع های تجاری

فروش مجتمع های مسکونی

بهره برداری از مجمتع های تجاری

مدیریت بهره برداری ساختمان

بازاریابی ساختمان

بازاریابی و تبلیغات ساختمان

تبلیغات ساختمانی